Типове загуба

Какви са различните типове загуба на слуха?

  • Сензорно-неврална – загуба на слуха, която обикновено се развива поради увреждане на маските сетивни клетки във вътрешното ухо, които се наричат космести клетки. Това увреждане може да се получи в резултат на заболяване, напреднала възраст, нараняване при излагане на силен шум или от определени лекарства, или в резултат на генетичен дефект.
  • Кондуктивна – загуба на слуха, която се получава, когато звуковите вълни не могат да преминават през външното или през средното ухо, или през двете едновременно. Това може, например, да бъде причинено от ушна кал, течност в средното ухо, или при спукано тъпанче. медицинското или хирургично лечение често може да възстанови слуха на хора с кондуктивна загуба на слуха.
  • Смесена – комбинация от сензорно-неврална и кондуктивна загуба на слуха.


Само относително малък дял от слуховите проблеми при възрастните, като инфекции на ухото или болести на средното ухо са хирургически или медицински лечими. Ако състоянието не може да се лекува, то може да се подобри с помощта на слухов апарат.

Обратно в началото ->>